Reklamačné podmienky

I. POŠKODENIE TOVARU PRI PREPRAVE

 • Pri preberaní tovaru ste povinný si skontrolovať stav zásielky. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená môžete odmietnuť jej prevzatie. Ak poškodenie zistíte až po otvorení zásielky, ste povinný túto skutočnosť nahlásiť predávajúcemu do 24 hodín. V opačnom prípade vám reklamácia nebude uznaná a akékoľvek neskoršie reklamácie na poškodenie tovaru počas prepravy nebudú akceptované.

II. VRÁTENIE TOVARU DO 14 DNÍ

 • Tovar môžete vrátiť do 14 dní od dňa prebratia tovaru bez udania dôvodu, za predpokladu, že tovar nejaví známky používania, nie je nadmieru poškodený a vrátite nám ho v pôvodnom balení s priloženým originálom dokladu o zaplatení a formulárom o odstúpení od zmluvy (stiahnete tu) na adresu:

            Peter Barláš GOLFY, Osloboditeľov 6, 066 01 Humenné

 • Pokiaľ bude vami vrátený tovar nadmieru poškodený, môžeme vám na základe dohody vrátiť peniaze o zníženú čiastku v závislosti od rozsahu poškodenia tovaru.
 • V takomto prípade sme vám povinní vrátiť peniaze do 14 dní od riadneho odstúpenia od zmluvy. Ak tovar plne zodpovedal popisu uvedenom na internete a nebol vadný, prepravné náklady hradíte vy.

 III. REKLAMÁCIA TOVARU V ZÁRUČNEJ DOBE

 • Záručná doba začína plynúť dňom, kedy ste prebrali od nás tovar. Ak pri reklamácií dôjde k výmene tovaru za nový, záručná doba začína plynúť znova dňom, kedy ste od nás nový tovar prebrali. Predávajúci po obdržaní reklamovaného tovaru bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho e-mailom, alebo telefonicky a dohodne sa s ním na rýchlom vyriešení problému. V prípade oprávnenej reklamácie bude tovar buď vymenený kus za kus, prípadne iný (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo budú zákazníkovi vrátené peniaze.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

 • Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti spôsobené výrobnou vadou. Nenesieme však zodpovednosť za vady spôsobené:
  • prirodzeným opotrebovaním,
  • mechanickým poškodením vzniknutým hrubým zaobchádzaním,

IV. POSTUP PRI REKLAMÁCIÍ TOVARU

 • Reklamovaný výrobok nám zašlite spolu s kópiou faktúry a formulárom o odstúpení od zmluvy (stiahnete tu) na adresu:

          Peter Barláš GOLFY, Osloboditeľov 6, 066 01 Humenné

 • O priebehu reklamácie budete informovaný e-mailom.